Officials

Instruktør II: Søren Rønnelund

Seniorpakkere: Kim Malmstrup, Jan Henrik Jensen, Emil Christensen, Kenneth Rummelhoff, Allan Nielsen og Søren Rønnelund

Tandemmaster: Paul Garst
Tandembooker: Pia 9483 1855

Stævneledere: Tali Aviram, Martin Linghartz , Jørgen Grum-Schwensen, Henrik Andersen, Dean Jensen

Webmaster: Mia Rønnelund, Tali Aviram og Søren Rønnelund